Ben ik als vennoot van een onderneming aansprakelijk voor schulden?

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van vennoten in een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.

02I48837.jpg

Het uitgangspunt is dat vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) of commanditaire vennootschap (C.V.) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden. Dit wil zeggen dat schuldeisers hun gehele vordering op alle vennoten afzonderlijk kunnen verhalen. Tot voor kort werd aangenomen dat vennoten slechts hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden welke zijn ontstaan gedurende de periode dat zij ook daadwerkelijk bij de vennootschap betrokken waren. De Hoge Raad heeft in maart echter bepaald dat nieuwe vennoten van een v.o.f. (of een C.V.) óók aansprakelijk zijn voor schulden die zijn ontstaan vóór diens aantreden. Het moment van ontstaan van de vordering op de v.o.f. is dan ook niet meer van belang. 
 

Aansluiten bij een bestaande v.o.f. of C.V.

Een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad met mogelijk verregaande gevolgen. Wil je je bij een bestaande v.o.f. of C.V. aansluiten, dan houdt dit in dat je goed zult moeten onderzoeken of je hiermee geen onverwachtse schulden op de hals haalt. 
Het is aan te raden juridische bijstand in te schakelen op het moment dat je je bij een bestaande v.o.f. of C.V. wilt aansluiten als beherend vennoot, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je zult namelijk moeten bedingen dat er volledige inzage wordt gegeven in de schuldenpositie van de vennootschap, of dat je zelf in de gelegenheid gesteld zult worden zelf een onderzoek te doen. Ook zullen er garanties bedongen moeten worden waarbij (intern) moet worden afgesproken wie aansprakelijk is voor de reeds bestaande schulden van de vennootschap.
 

Verschil v.o.f. en maatschap

Let wel: er bestaat een groot verschil tussen de aansprakelijkheid van vennoten van een v.o.f. en die van een maatschap. Vennoten van een maatschap zijn in beginsel namelijk slechts aansprakelijk voor schulden die zij zelf zijn aangegaan. Wordt de maatschap ontbonden, dan zijn de vennoten niet hoofdelijk aansprakelijk zoals bij een v.o.f., maar slechts ieder voor een gelijk deel van de schulden.

Over de auteur

Robert-de-Pater.jpg
“ Ik bijt me altijd vast in een zaak ”

Robert de Pater