'Daar betaal ik toch kinderalimentatie voor?!'

Op grond van artikel 1:404 Burgerlijk Wetboek zijn ouders verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Aan de hand van het inkomen van beide ouders wordt berekend wat de kosten van de kinderen zijn en wie welk deel van deze kosten voor zijn of haar rekening dient te nemen. Dit resulteert meestal in een bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder (bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft) onder de noemer kinderalimentatie dient te betalen.

Pot met geld (1).jpg

Bovenstaande lijkt heel overzichtelijk, maar regelmatig ontstaat tussen de ouders toch discussie welke kosten door de kinderalimentatie worden gedekt. Onlangs ontstond deze discussie in mijn praktijk over een laptop die moeder had aangeschaft voor de zoon van partijen. Deze laptop zou hij nodig hebben voor school. Moeder zond vervolgens een e-mail aan vader met het ‘verzoek’ de helft van de aanschafwaarde van de laptop aan haar over te maken. Vader reageerde daarop dat hij zich daartoe niet verplicht achtte, omdat hij al kinderalimentatie aan haar betaalde. Dergelijke kosten zouden voor haar rekening komen. Wie heeft nu gelijk? In een uitspraak van 15 juni 2016 gaat het Gerechtshof ’s-Gravenhage onder andere in op de vraag welke kosten door wie moeten worden gedragen.
 

Kindgebonden kosten

In beginsel dient de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft alle kosten, met uitzondering van de kosten die samenhangen met het verblijf bij de andere ouder, voor zijn/haar rekening te nemen. We noemen dit de kindgebonden, verblijfsoverstijgende kosten. Het betreft in ieder geval de ‘vaste lasten’ die voor een kind worden voldaan, zoals schoolkosten, contributie voor sport en dergelijke. Kosten voor kleding, schoenen, fiets en mobieltje zijn weliswaar variabele lasten en dus geen vaste lasten, maar er wordt algemeen van uitgegaan dat ook deze kosten worden beschouwd als kindgebonden kosten. Deze kosten komen derhalve voor rekening van de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft en die daarvoor een bijdrage in de vorm van kinderalimentatie ontvangt. De moeder uit mijn praktijk zal dus de kosten van de door haar aangeschafte laptop niet in rekening kunnen brengen bij de vader.
 

Verblijfskosten

Daarnaast worden er ten behoeve van kinderen nog verblijfskosten gemaakt door de ouder bij wie het kind verblijft volgens de zorgverdeling. Deze verblijfskosten bestaan uit meer dan enkel eten en drinken. Onder de verblijfskosten worden ook begrepen de kosten van vakanties, uitjes, vervoerskosten en dergelijke. In het berekenen van de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder wordt met deze kosten rekening gehouden. Tot 1 april 2013 werden deze verblijfskosten gesteld op € 5,00 per kind per dag. Sinds 1 april 2013 zijn deze forfaitaire verblijfskosten inkomensafhankelijk gemaakt. Dat is ook logisch, aangezien bij een hoger inkomen meer zal worden uitgegeven aan maaltijden, wordt er vaker op vakantie en naar pretparken gegaan en worden er duurdere verjaardagcadeaus gekocht dan bij een lager inkomen. De berekende verblijfskosten worden in mindering gebracht op het aandeel in de kosten van de alimentatieplichtige ouder. De gedachte hierachter is dat de feitelijke zorgverdeling er toe leidt dat de ouder, waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, voor een deel niet in de behoefte van het kind hoeft te voorzien, omdat de andere ouder daar in natura in voorziet in de periode dat het kind bij hem verblijft. Om die reden dalen de kosten die de verzorgende ouder ten behoeve van het kind heeft. Uitgangspunt hierbij is en blijft dat de ouder waarbij het kind hoofdverblijf heeft de vaste lasten voldoet.

Van bovenstaande regels kan in onderling overleg worden afgeweken. Soms zijn er omstandigheden aanwezig om met elkaar andere afspraken te maken, die vervolgens worden vastgesteld in een ouderschapsplan.
 

Win juridisch advies in

Heeft u discussie over de kosten van de kinderen, de hoogte van de kinderalimentatie en wat uit die kinderalimentatie dient te worden voldaan? Of moet er een ouderschapsplan worden opgesteld, waarin afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen? Wacht dan niet te lang met het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat van Gimbrère Advocaten! Deze kan u precies vertellen waar u aan moet denken. Onjuist geformuleerde afspraken kunnen vervelende financiële gevolgen hebben.
 

Medewerkers

 • LINK Fotografie 1809_58534.jpg
  “ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

  Wim Vos

 • Mariette Corbeij.jpg
  “ Praktisch en doortastend ”

  Mariëtte Corbeij-Beukers

 • Foto MCK (kleur).jpg
  “ Een sparring team zijn met mijn cliënt ”

  Marie-Cécile Kathmann

 • LINK Fotografie 1812 _78309.jpg
  “ In de kern van moeilijkheden schuilen de mogelijkheden ”

  Nicole Withuis

Over de auteur

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem hier

Breda

Gimbrère Advocaten Breda

Baronielaan 1

4818 PA, Breda

Postbus 1883

4801 BW Breda

Nederland

+31 (0) 76 514 05 05 +31 (0) 76 521 21 31 info@gimbrere.nl Routebeschrijving

Veelgestelde vragen