De normen inzake witwaspreventie: Uw financiële informatie verplichtingen voordat u kunt investeren in Spanje

Gedurende de afgelopen jaren zijn de Europese normen inzake witwas preventie en de controle op financiële activiteiten steeds verder aangescherpt. Iedere lidstaat moet deze normen implementeren in zijn interne beleid, zo heeft ook Spanje dit gedaan en dat heeft gevolgen die van invloed kunnen zijn op u. Hoewel u waarschijnlijk denkt dat deze normen niet van toepassing zijn op u, daar u enkel een huis wil aankopen in Spanje met spaargeld, of u bent een zakenman die voornemens is een bedrijf op te richten, of u wenst simpelweg een interessante investering in Spanje te doen; niets is minder waar. 

Om deze reden geven we u hierbij allereerst een uiteenzetting van de genoemde normen, de toepassing en de reikwijdte hiervan. De normen inzake witwaspreventie gelden namelijk voor iedereen, teneinde praktijken zoals het witwassen van zwart geld te voorkomen. Ze zijn van toepassing op zowel particulieren als ondernemers en vóórdat er een grensoverschrijdende investering kan worden gedaan, dienen er veel documenten en verklaringen te worden overlegd. Dit is anders dan wanneer het gaat om een binnenlandse investering. 

In de tweede plaats geven we voorts het volgende advies inhoudende dat een goede voorbereiding het halve werk is. Denkt u hierbij aan de noodzakelijke documentatie die overlegd moet worden. U dient niet alleen uw persoonlijke identiteitsgegevens bij de hand te hebben en een (fiscaal) adres in Spanje, maar ook is het van belang dat wanneer u investeert in Spanje, u documentatie zoals onder andere belastingaangiften kunt overleggen en stukken waaruit de herkomst van het geld blijkt. U dient schriftelijke informatie aan te leveren zoals notariele aktes, bijvoorbeeld inzake het aanvaarden van een nalatenschap of een verkoopakte van onroerend  goed of een onderneming indien u hiermee winst hebt gemaakt. Ook kunt u denken aan de stukken inzake vergoedingen voor ontslag of pensioen. De belastingaangiftes zijn van belang, omdat hier voornoemde bedragen of spaargeld uit moet blijken. 

Indien een onderneming ofwel een rechtspersoon de investering zal doen in Spanje, zullen stukken aangaande de boekhouding overlegd moeten worden, plus ook de jaarlijkse  belastingaangiften. De beschikbaarheid van de middelen voor de investering moet hieruit blijken, net als de activiteiten van de onderneming.  Bovendien moeten gegevens worden verschaft van alle aandeelhouders die over meer dan 25% van de onderneming beschikken. 

Ten derde wijzen we u op het feit dat deze informatie moet worden overlegd aan betrokken personen en instanties zoals de notaris, bank, makelaar en advocaten. Deze partijen kunnen u niet begeleiden in het realiseren van uw plannen, zonder dat de beschreven informatie is aangeleverd en is gecontroleerd. 

Zoals u wellicht hebt vernomen via de media, zijn bepaalde financiële instellingen in Nederland flink beboet wegens het niet naleven van de geschetste regels. En het is tevens bekend dat de meest flexibele interpretaties van deze normen die zijn toegepast door de verschillende instanties, thans worden geconfronteerd met de strengste interpretatie hiervan door de autoriteiten.

Voor een advocaat is het vaak niet prettig om tijdens het eerste gesprek met een nieuwe client hem meteen al te moeten informeren omtrent witwas normen, waardoor de client mogelijk het gevoel krijgt als een ´bad guy´ te worden gezien. Dit is echter wel noodzakelijk en wij vragen hiervoor om uw begrip, omdat wij u zodoende op juiste wijze u kunnen bijstaan in het uitvoeren van de investering in Spanje. 

Over de auteur