Gescheiden leven betekent niet gescheiden zijn

Onlangs behandelde de Hoge Raad een interessante zaak waarin het verschil tussen 
‘gescheiden leven’ en ‘gescheiden zijn’ centraal stond. De Raad oordeelde dat beide zaken niet hetzelfde zijn. Lees er meer over in deze blog!

ISS_4206_02987.jpg

De Hoge Raad behandelde een zaak waarbij de man en vrouw al in 1975 uit elkaar waren gegaan. Hun huwelijk was echter niet ontbonden met een echtscheiding. Toen in 2011 een van de echtgenoten overleed, claimde de langstlevende partner het recht op verzorgingsvruchtgebruik – hierbij kan de langstlevende desondanks aanspraak doen op (een deel van) de erfenis. 
 

Het verzorgingsvruchtgebruik

De langstlevende echtgenoot kan aanspraak doen op het verzorgingsvruchtgebruik wanneer hij of zij op het moment van het overlijden van de partner geen recht heeft op de woning die zij samen bewoonden of op de goederen van de overleden partner. Ben je van tafel en bed gescheiden op het moment dat het huwelijk ontbonden wordt door het overlijden van de andere echtgenoot? Dan heb je geen recht op het verzorgingsvruchtgebruik. Dit geldt ook wanneer jij en je partner op het moment van overlijden in scheiding liggen en deze echtscheidingsprocedure al meer dan een jaar voor het overlijden is aangevangen. Er is echter een uitzondering. 
 

Uitzondering op de regel

De aanvang van de echtscheidingsprocedure speelt geen rol wanneer de overleden echtgenoot de echtscheiding heeft vertraagd of heeft tegengewerkt. In die gevallen kan er wél aanspraak worden gemaakt op het verzorgingsvruchtgebruik. In de zaak van de Hoge Raad woonde het echtpaar al jarenlang gescheiden, maar desondanks oordeelde de Raad dat er toch een beroep op het verzorgingsvruchtgebruik kon worden gedaan. Kortom, gescheiden leven is niet hetzelfde als gescheiden zijn!

Vraag het aan Gimbrère Advocaten

Wil je meer weten over deze zaak van de Hoge Raad? Of wil je aanvullende informatie over echtscheidingen, verzorgingsvruchtgebruik of erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met de deskundige advocaten van Gimbrère! Zij lichten een en ander graag toe.
 

Over de auteur