Gevolgen voor de kinderalimentatie van de (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2015

BREDA – Deze week kondigden regeringspartijen VVD en PvdA aan dat de regels rondom kinderalimentatie eenvoudiger en rechtvaardiger moeten worden voor gescheiden ouders. En dat terwijl er in 2013 ook al enkele versimpelingen zijn geweest. Daarnaast zijn er onlangs enkele fiscale wijzigingen doorgevoerd die ook gunstig lijken uit te pakken voor gescheiden ouders.

03A53906.jpg

Per 1 april 2013 vond er al een versimpeling plaats van de manier waarop kinderalimentatie werd berekend. Door de wijzigingen zou het makkelijker moeten worden om als ouders, zonder hulp van een advocaat, de hoogte van de te betalen kinderalimentatie te berekenen. Helaas had dit in de praktijk niet de gewenste uitwerking. De hulp van een advocaat was in veel gevallen alsnog nodig. 

 

Kinderalimentatie in sommige gevallen niet meer aan de orde


Tot 1 januari 2015 genoot de alimentatieplichtige die een bepaald minimumbedrag aan kinderalimentatie betaalde, een fiscaal voordeel. Bij deze ‘oude’ regel waren beide ouders gebaat: zowel de onderhoudsplichtige ouder als de ouder die de alimentatie ontving. Deze laatste kon door het fiscale voordeel rekenen op een hoger alimentatiebedrag. Per 1 januari 2015 zijn er enkele wetswijzigingen doorgevoerd, waarbij onder meer dit ‘oude’ fiscale voordeel is komen te vervallen. De overheid heeft daarnaast bepaalde heffingskortingen voor alleenstaande ouders laten vervallen. Daar tegenover staat een wijziging in het kindgebonden budget: voor gescheiden ouders is deze per 1 januari 2015 verhoogd. In sommige gevallen is het kindgebonden budget nu even hoog of zelfs hoger dan de behoefte van het kind. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige ouder – in veel gevallen de vader – door de wetswijziging geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen. Veel mensen zien deze wetswijziging als een tegenstrijdige en ongewenste ontwikkeling. De gemeenschap betaalt nu mee aan het onderhoud van het kind, terwijl de onderhoudsplichtige ouder - met name bij de lage inkomens - hier geen bijdrage (meer) aan hoeft te leveren. Daar staat tegenover dat de ouder die de kinderalimentatie moet ontvangen, niet bij de onderhoudsplichtige ouder hoeft te bedelen om een bijdrage. 

 

Uitspraak rechtbank in Den Haag


Inmiddels heeft de rechtbank van Den Haag geoordeeld dat deze ontwikkeling niet redelijk is en dat deze in strijd is met het wettelijk uitgangspunt dat ouders zorg moeten dragen voor het levensonderhoud van hun kind. De rechtbank heeft dan ook géén rekening gehouden met het hogere kindgebonden budget en heeft bepaald dat de vader, in deze specifieke zaak, desondanks een bijdrage van € 25 per maand moet leveren. Tot op heden staat deze uitspraak op zich en volgen de andere rechters de nieuwe alimentatierichtlijnen blindelings. Lees de uitspraak van de rechtbank in Den Haag op http://bit.ly/1LkcadP
 

Vragen over de fiscale wijzigingen per 1 januari 2015


Heb je vragen over de fiscale wijzigingen per 1 januari 2015 en de gevolgen daarvan voor de kinderalimentatie? Schroom niet en neem contact op met een van de adviseurs van Gimbrère Advocaten! Wij helpen je graag en lichten een en ander graag toe!

Over de auteur