Het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 ziet het ontslagrecht er wezenlijk anders uit. Allereerst zal de verplicht te bewandelen ontslagroute (via de rechtbank of het UWV) wettelijk worden bepaald. Het UWV gaat uitsluitend oordelen over het ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. In alle andere gevallen, is enkel de kantonrechter bevoegd om van een ontbindingsverzoek kennis te nemen. Tevens krijgt de werkgever onder bepaalde omstandigheden de verplichting om eerst de eventuele herplaatsingsmogelijkheden te toetsen, voordat de hiervoor genoemde routes bewandeld kunnen worden.

fired.jpg

Daarnaast heeft u ongetwijfeld al eens gehoord over de nieuwe ontbindingsvergoeding, de zogeheten “transitievergoeding”. Dit is een vergoeding die toegekend kan worden in geval van een onvrijwillig ontslag. Het uitgangspunt vanaf 1 juli a.s. is dat elke werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar in aanmerking komt voor deze transitievergoeding. Een aanvullende ‘billijke’ vergoeding is straks alleen nog maar in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk en niet gelijk te stellen met de huidige vergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag.

Bovendien treden er veranderingen op in de hoger beroep- en cassatiemogelijkheden en gaat er een verplichte bedenktermijn gelden voor werknemers die een beëdigingsovereenkomst willen tekenen.

De nieuwe wetgeving zal in de praktijk veel vragen oproepen, zoals: welk overgangsrecht is van toepassing?  Kan een werknemer zomaar instemmen met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst? Wat zijn in dat geval de gevolgen voor aanspraak op een WW-uitkering?

Hoe hoog is de transitievergoeding? En wat zijn de voorwaarden om al dan niet aanspraak te kunnen maken op de aanvullende billijke vergoeding?

Al deze wijzigingen zijn van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Wij willen u daarop dan ook goed voorbereiden. De komende tijd gaan wij in de nieuwsbrieven dieper in op deze wijzigingen en de gevolgen daarvan. Daarbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod.

-              De ontslagroute en het overgangsrecht
-              De transitievergoeding en de aanvullende vergoeding
-              Ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de opzegverboden
-              De beëindigingsovereenkomst en de bedenktermijn
-              Hoger beroep en cassatie
-              Overige wijzigingen

Indien u in de tussentijd vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

 

 

 

Contact opnemen