Het personeelsdossier: een goede voorbereiding is het halve werk

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zou het volgens Minister Asscher allemaal gemakkelijker worden; het arbeidsrecht. Het doolhof van het arbeidsrecht zou voortaan niet meer alleen voor advocaten te begrijpen zijn, maar ook voor ieder ander die met het arbeidsrecht te maken krijgt.

personeelsdossier2.jpg

Inmiddels is deze nieuwe wetgeving al enkele maanden van kracht, maar er is nog altijd veel onduidelijk. Sterker nog: iedere vorm van zekerheid die de oude wetgeving bood, is op dit moment een brei van onzekerheden geworden. Niet eerder was het zó belangrijk een volledig personeelsdossier op te bouwen.

Omdat wij vaak van werkgevers de vraag krijgen of het arbeidsdossier “ontslagproof” is, treft u hierbij een stappenplan aan:
 

Stap 1: Leg regels en afspraken duidelijk vast

Stap 2: Voer tijdig en regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken

Stap 3: Breng slecht nieuws tijdig

Stap 4: Wees concreet en consequent

Stap 5: Voorkom verrassingen

Stap 6: Evalueer en beslis
 

Beëindigingsovereenkomst

Op het moment dat er een goed opgebouwd dossier kan worden gepresenteerd aan de werknemer, is deze er vaker toe bereid de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te doen beëindigen. Let wel, een transitievergoeding zal er nagenoeg altijd aangeboden moeten worden. Mocht het inderdaad zo zijn dat er een volledig dossier tegen een werknemer is opgebouwd, dan kunt u zich een procedure bij de rechtbank besparen. Waar u in dit geval wel rekening mee moet houden is dat de werknemer het recht heeft om binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst alsnog terug kan komen op hetgeen er is overeengekomen. Het risico bestaat dus dat de werknemer binnen deze 14 dagen zich bij u meldt  en toch maar af ziet van zijn beslissing de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te doen beëindigen. Is het arbeidsrecht dan inderdaad duidelijker geworden zoals de Minister doet voorkomen?  

Meer informatie?

Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met advocaat Robert De Pater via depater@gimbrere.nl of telefonisch via 076-5140505.

Over de auteur

Robert-de-Pater.jpg
“ Ik bijt me altijd vast in een zaak ”

Robert de Pater

Contact opnemen