Juridische perikelen rondom een uitvaart

Een uitvaart is nooit een aangename gebeurtenis, zeker niet als daaruit juridische problemen ontstaan, zoals betalingsproblemen. Het Hof Den Bosch behandelde een dergelijke zaak over wie verantwoordelijk is voor de uitvaartkosten. Lees hier meer!

Rouwwagen verkleind.jpg

Begin 2015 kreeg het Hof Den Bosch te maken met juridische perikelen rondom een uitvaart. De zaak ging als volgt: mevrouw X had voorafgaand aan haar overlijden met de uitvaartondernemer de vorm en prijs van haar uitvaart besproken. Zij ontving daarvoor een opdrachtbevestiging. Enige tijd later overleed mevrouw X en de uitvaart vond vervolgens plaats op de manier die mevrouw X en de uitvaartondernemer hadden besproken.
 

Kostenopgaaf uitvaart ondertekenen

Ná de uitvaart ondertekende de dochter van mevrouw X – tevens executeur van de nalatenschap – de kostenopgaaf. Zij aanvaardde de nalatenschap tevens beneficiair. Uit de nalatenschap konden de kosten voor de uitvaart echter niet worden voldaan, omdat er te weinig baten waren. De uitvaartondernemer spreekt vervolgens de dochter aan op de betaling. Hij stelt dat zij opdrachtgever is, maar de dochter is het hiermee niet eens.
 

Niet verantwoordelijk voor uitvaartkosten

Het Hof oordeelde in deze kwestie dat de dochter niet de opdrachtgever van de uitvaart is en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de betaling ervan. Het Hof stelde vast dat de kostenopgaaf geen opdrachtbevestiging is en dat door ondertekening van de kostenopgaaf de dochter niet verplicht is tot betaling vanwege de beneficiaire aanvaarding. Ook het feit dat zij de uitvaartondernemer heeft benaderd om de uitvaartkosten vast te stellen, betekent niet dat zij opdrachtgever is geworden.
 

Wijze les

Uit deze casus blijkt dat het voor ondernemers in deze branche verstandig is om van tevoren duidelijke afspraken te maken met de opdrachtgever én de erfgenamen. Het is wijs om bijvoorbeeld een voorschot te vragen van voldoende omvang. Voor erfgenamen is deze casus eveneens van belang, want hen wordt op het hart gedrukt niet te vlug mee te gaan in de stellingen van een uitvaartondernemer – zeker niet in de tumultueuze tijd na een overlijden. Wellicht dat de omstandigheden toch net anders liggen dan gedacht of op andere wijze uitgelegd kunnen worden dan enkel door de bril van de uitvaartondernemer.
 

Reken op Gimbrère Advocaten

Heeft u juridische problemen rondom het erfrecht? Of heeft u een ander probleem rondom de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan contact op met Roxana Slingerland, advocaat bij Gimbrère Advocaten. Zij is te bereiken via 076-514 05 05 of slingerland@gimbrere.nl en zij kan u van een deskundig advies voorzien!
 

Over de auteur