Kan een werkgever een schadevergoeding krijgen na een onterechte loonsanctie?

Een tijd geleden schreef ik een blog over de re-integratieverplichtingen van werkgevers. Hieruit bleek dat het UWV een loonsanctie kan opleggen als de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Maar wat nu als je als werkgever een loonsanctiebesluit hebt ontvangen, terwijl je wel aan alle verplichtingen hebt voldaan? Kun je dan de schade verhalen op het UWV?

Medewerker last van nek verkleind.jpg

Het loonsanctiebesluit is een besluit uit het Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar, beroep en hoger beroep open staat. De invulling van een dergelijke procedure is veelal inhoudelijk van aard. Het is voor werkgevers belangrijk om met feiten en omstandigheden aan te tonen dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Hierbij kan een goed opgebouwd dossier de doorslag geven.
 

Schade moet verband houden met loonsanctiebesluit

Als het besluit eenmaal is vernietigd, kan de schade die is ontstaan als gevolg van de onterechte loonsanctie onder bepaalde omstandigheden op het UWV worden verhaald. In dit geval zal aansluiting gezocht moeten worden bij het civiele schadevergoedingsrecht. Er moet dan sprake zijn van een onrechtmatige daad. Daarnaast moet de schade verband houden met het loonsanctiebesluit, zodat het UWV daarvoor aansprakelijk is. Alleen de schade die verband houdt met het loonsanctiebesluit, kan worden vergoed. De rechter oordeelt al geruime tijd dat er sprake is van een onrechtmatige daad tegen de werkgever, als het loonsanctiebesluit in bezwaar, beroep of hoger beroep wordt vernietigd. Daarmee is de schuld van het UWV volgens de rechtspraak impliciet gegeven.
 

Bepalen schadebedrag

Vervolgens is de vraag aan de orde welke schade kan worden gevorderd. Daarvoor moet de vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke situatie en de situatie die er zou zijn geweest als er geen onterecht loonsanctiebesluit zou zijn genomen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in dit verband op 9 december 2015 een oordeel gegeven over de schade die is ontstaan als gevolg van een onterechte loonsanctie. De CRvB oordeelde dat de loonkosten gedurende het derde ziektejaar in ieder geval tot de schade behoort. Deze loonkosten zouden immers niet gemaakt worden als het loonsanctiebesluit niet was opgelegd. Daarnaast komen ook de kosten van de re-integratie voor vergoeding in aanmerking, mits deze zijn gemaakt in het derde ziektejaar, concreet zijn vast te stellen en door de werknemer afdwingbaar zijn.
 

Praktijkvoorbeeld

Deze laatste kosten laten zich het beste illustreren door een voorbeeld. Stel: de werkgever krijgt een loonsanctiebesluit van het UWV. De werkgever heeft ter uitvoering daarvan, in het derde ziektejaar, bindende afspraken gemaakt over verdere re-integratie. Hij voert deze afspraken uit en maakt kosten. Hierna wordt gedurende het derde jaar het loonsanctiebesluit vernietigd. De reeds gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Aangezien het loonsanctiebesluit is vernietigd, was de werkgever gedurende het derde ziektejaar immers tot niets verplicht. Het UWV zal deze kosten in een dergelijk geval moeten vergoeden.
 

Advies van Gimbrère Advocaten

Ben je werkgever en heb je te maken met zieke werknemers? Heb je een loonsanctiebesluit van het UWV ontvangen of heb je andere vragen over het arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht? Neem dan contact op met een advocaat! De advocaten van Gimbrère kunnen je bij zo’n probleem goed bijstaan. Neem contact op met advocaat Claudie Gimbrère, bereikbaar via claudie@gimbrere.nl of 020-8203589.

Over de auteur

Claudie-Gimbrere.jpg
“ Praktisch adviseren en begeleiden van innovatieve ondernemers en particulieren ”

Claudie Gimbrère