Letselschade tijdens sport en spel

Sporten is over het algemeen gezond, dat weet iedereen. Maar veel sporten brengen blessures en ongelukken met zich mee. In sommige gevallen kun je (letsel)schade tijdens sport en spel verhalen op de tegenstander die het letsel heeft veroorzaakt. Hier lees je enkele sprekende voorbeelden.

02B58258.jpg

Veel sportblessures worden veroorzaakt bij voetbal, maar zeker ook bij tennis, hockey en schaatsen komen blessures voor. Vaak worden deze blessures veroorzaakt door een medesporter. Je wordt bijvoorbeeld getackeld of je krijgt een hockeybal tegen je hoofd. Uiteindelijk zit jij met de brokken: je hebt pijn en moet misschien wel geopereerd worden en een revalidatietraject ingaan. Hierdoor kun je (tijdelijk) niet werken, waardoor je inkomsten mist of andere (ziekte)kosten moet maken. In bepaalde gevallen kun je deze (letsel)schade verhalen op de tegenstander die het letsel heeft veroorzaakt. 

Sporten met risicovolle gedragingen

Zo moet er sprake zijn van een ‘onrechtmatige daad’. Zo’n onrechtmatige daad wordt minder snel aangenomen in ‘sport- en spelsituaties’, omdat risicovolle gedragingen inherent zijn aan het beoefenen van een sport. Het is echter wel onrechtmatig als het gedrag heel duidelijk ingaat tegen de aard van het spel óf als er sprake is van abnormaal gedrag. Hoe ernstiger de overtreding (bijvoorbeeld een rode kaart of time-out), hoe groter de kans op aansprakelijkheid. Als je gewond raakt door een onstuimige handeling van je tegenstander, zal beoordeeld worden of deze handeling abnormaal is of dat er slechts sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. In het eerste geval kan de schade succesvol op jouw tegenstander verhaald worden.

Voorbeelden aansprakelijkheidskwesties

Spelers mogen elkaar door fors spel niet onnodig blootstellen aan blessures. Dit geldt bijvoorbeeld ook als er sprake is van een tackle volgens de reglementen, maar als deze onnodig hard wordt ingezet. Tevens dient de vraag beantwoord te worden of er wel sprake is van een sport- of spelsituatie. Dit is namelijk niet altijd even duidelijk. Het is in ieder geval niet vereist dat iemand actief deelneemt aan het spel. Ook kan er nog sprake zijn van een spelsituatie terwijl het spel formeel al is geëindigd. Hieronder volgens een aantal sprekende voorbeelden waarin rechters oordeelden over de aansprakelijkheid:

Midgetgolf
Zelfs een spelletje midgetgolf kan gevaarlijk zijn! Terwijl een midgetgolfster op haar beurt stond te wachten, werd zij geraakt door de club van een midgetgolfer uit een andere groep. De vrouw raakte hierdoor haar oog kwijt. In dit geval werd door de hoogste rechters geoordeeld dat er sprake was van een spelsituatie, ondanks dat het slachtoffer enkel toekeek. Helaas kreeg zij haar schade dan ook niet vergoed.

Squash
Een squashspeler vraagt aan iemand of hij hem wil vervangen. De spelers sporten door totdat de vervanger komt. Op het moment dat de vervanger de ondoorzichtige deur naar de squashruimte opent, krijgt hij met volle vaart een squashbal op zijn oog. In dit geval wordt door het gerechtshof geoordeeld dat de spelers in afwachting van de binnenkomst van de vervanger het spel niet hadden mogen hervatten. Zij moeten daarom samen zijn schade vergoeden.

Judo
Tijdens een judoles liep een judoka letsel op doordat de andere judoka nog na het stopcommando van de scheidsrechter een schouderworp inzette. De hoogste rechters (van de Hoge Raad) zijn van mening dat het slachtoffer deze worp na het stopsignaal niet meer hoefde te verwachten. Deze worp van de judoka is dan ook onrechtmatig. Hij moet de schade van de andere judoka vergoeden.

Conclusie 

Als je letsel oploopt door toedoen van een tegenstander tijdens een sport- en spelsituatie gelden andere regels dan in het dagelijks leven. Aansprakelijkheid van de tegenstander wordt minder snel aangenomen. Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, zijn er echter diverse situaties waarbij de normen binnen een sport- en spelsituatie worden overschreden. Heb je letsel opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie of word jij aansprakelijk gesteld? Neem vrijblijvend contact op met Gimbrère Advocaten! Wij helpen je graag en geven je meer informatie. 

Over de auteur

Katrien-Boerjan2.jpg
“ Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden ”

Katrien Boerjan

Bel mij terug