Nuttigen maaltijd leidt niet altijd direct tot zuivere aanvaarding

De Hoge Raad behandelde onlangs een bijzondere zaak. Enkele nabestaanden wilden de uitvaart van hun overleden naaste regelen tijdens een diner. De rekening van dit diner werd betaald met het geld van de overledene. Betekent dit dat de nabestaanden de nalatenschap zuiver aanvaard hebben of kunnen zij nog beneficiair aanvaarden? Je leest het hier. 

02G67383.jpg

Een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden: de meeste mensen denken er vrijwel niet over na, laat staan dat ze de verschillen kennen. Een zuivere aanvaarding kan verstrekkende gevolgen hebben voor de erfgenaam als de overledene schulden had. De erfgenaam is namelijk met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Dit is in de meeste gevallen niet wenselijk en kan ook voorkomen worden door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Is er echter eenmaal zuiver aanvaard, dan is een beneficiaire aanvaarding in een later stadium niet meer mogelijk. En een gewaarschuwd mens telt voor twee; zuivere aanvaarding gebeurt niet alleen door een verklaring af te leggen op de griffie van de rechtbank: zuiver aanvaarden kun je ook stilzwijgend doen door het verrichten van bepaalde handelingen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikken over de bankrekening, het opzeggen van abonnementen en het meenemen van foto’s uit de woning van de overledene. 

Uitspraak Hoge Raad 

Op 22 mei deed de Hoge Raad een uitspraak in een zaak waar de nabestaanden op de dag na het overlijden van hun naaste een maaltijd nuttigden in een restaurant. Tijdens de maaltijd overlegden de nabestaanden over de uitvaart. De rekening van € 119 voldeden ze met de pinpas van de overledene die gekoppeld was aan een rekening van de overledene waarvan zij mederekeninghouder waren. Hoewel zij hiermee beschikten over de bankrekening van de overledene, was de Hoge Raad in dit geval van mening dat dit geen daad van zuivere aanvaarding was, aangezien het om een handeling ging die erop gericht was om de overledene een passende uitvaart te bezorgen. Het maken van redelijke kosten daarvoor ten laste van de nalatenschap kan dan niet worden aangemerkt als een daad van aanvaarding. Zo oordeelde de Hoge Raad. 

Win tijdig advies in 

In dit geval hadden de erfgenamen dus geluk. Of een bepaalde handeling als een daad van zuivere aanvaarding kan worden opgevat, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ons advies is om je dus tijdig te laten adviseren door een erfrechtadvocaat. De advocaten van Gimbrère Advocaten zijn je graag van dienst bij vragen over zuivere en beneficiaire aanvaarding, de verschillen hiertussen en de gevolgen.

Over de auteur