Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming woning bij hennepteelt

Hennep en recht: in eerdere blogs stonden we al stil bij de juridische gevolgen van een henneptuintje op zolder. In deze blog zal ik dieper ingaan op één specifiek gevolg, namelijk de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning

Gimbrere - blogfoto.jpg

Woningstichtingen treden hard op tegen huurders met hennepkwekerijen op zolder. In dit soort situaties wordt bijna altijd een ontbindingsprocedure van de huurovereenkomst opgestart bij de rechtbank. In veel gevallen zal de huurder zijn woning moeten verlaten. Er moet echter altijd wel een belangenafweging plaatsvinden.
 

Voorbeelden belangenafweging

Een beroep op bijzondere omstandigheden van de huurder is mogelijk, maar leidt slechts soms tot een ander oordeel van de rechtbank. Twee voorbeelden van bijzondere omstandigheden: in het verleden is een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst afgewezen bij een terminale kankerpatiënt die de hennep enkel voor eigen gebruik kweekte als pijnmedicatie. Ook een huurder die zelf niet van de hennep op de hoogte was en voor wie de ontbinding en ontruiming een zeer negatieve invloed op zijn broze psychische gesteldheid had, mocht in de woning blijven.
 

Belangenafweging in voordeel huurder

Deze voorbeelden laten zien dat er sprake moet zijn van zeer bijzondere omstandigheden om een belangenafweging te laten uitvallen in het voordeel van de huurder. Zeker wanneer je bedenkt dat een bejaarde huurder wel zijn woning uit moest, hoewel de hennep in de woning werd gekweekt door de volwassen inwonende zoon en de huurder hiervan geen weet had. De rechtbank overwoog dat de huurder aansprakelijk was voor de gedragingen van de inwonende zoon. Ook een huurder die een woning op legale wijze onderverhuurde had pech toen in het gehuurde pand hennep werd aangetroffen. De huurder had maar beter toezicht moeten houden, zo oordeelde de rechtbank.
 

Kort gedingvonnis rechtbank Amsterdam

Aan de hand van deze voorbeelden is het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 24 september 2015 interessant. Ook in dit vonnis begint de rechtbank met de ernst van de overtreding te benadrukken. Opvallend is echter dat de rechter vervolgens bij de belangenafweging niet alleen kijkt naar eventuele bijzondere omstandigheden van de huurder, maar er ook een vergelijking wordt gemaakt met het zogenaamde tweede kans-beleid dat door de verhuurder wordt gehanteerd bij overlast veroorzakende huurders. Veel woningstichtingen hanteren een tweede kans-beleid of laatste kans-beleid voor huurders die overlast veroorzaken of een huurachterstand hebben. Niet eerder werd in een hennepzaak naar een dergelijk beleid verwezen. Wanneer dit de heersende leer wordt, schept dit voor hennephuurders meer mogelijkheden om onder ontbinding van de huurovereenkomst uit te komen. Er is echter de nodige kritiek op dit vonnis. Of de ontruiming ook in een hoger beroep of bodemprocedure wordt afgewezen, is dan ook de vraag. 
 

Vraag het aan Gimbrère Advocaten

Omdat hennepzaken tot ons specialisme behoren, zijn wij als geen ander in staat om in elke concrete situatie een goede inschatting te maken van de kansen en risico's voor zowel huurders als verhuurders. Neem gerust contact op met Gimbrére Advocaten voor vragen of advies.

Over de auteur

LINK Fotografie 1809_58534.jpg
“ Juridisch gedreven met oog voor de cliënt ”

Wim Vos