Opzegging huurovereenkomst woonruimte

Je bent verhuurder van woonruimte en hebt een huurovereenkomst gesloten. Je wilt deze huurovereenkomst opzeggen, maar kan dat zomaar? En hoe pak je dat aan? Je leest er hier meer over!

ISS_12176_00002.jpg

Het is een zaak van algemene bekendheid dat het lastig is om een huurder een woning uit te krijgen. Dit komt onder andere omdat een huurder huurbescherming geniet. Om die reden zijn er strenge voorwaarden verbonden aan het opzeggen van een huurovereenkomst.

Opzegtermijn huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Indien je als verhuurder de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wil opzeggen, moet je rekening houden met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Voor ieder jaar dat de huurder langer in de woning heeft gewoond, wordt deze opzegtermijn in principe met een maand verlengd. Hier geldt een maximum van zes maanden.

Opzegmethode huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het is niet mogelijk om de huurovereenkomst mondeling op te zeggen. De opzegging moet schriftelijk en per aangetekende brief of per ‘exploot’ gebeuren. Dit laatste houdt in dat je de deurwaarder op pad stuurt met de opzeggingsbrief. Het exploot is het bewijsstuk dat de huurder de opzeggingsbrief in ontvangst heeft genomen.
In de laatste jaren is er een ontwikkeling in de jurisprudentie waar te nemen dat de huurovereenkomst in sommige gevallen ook per e-mail kan worden opgezegd. Omdat opzegging per e-mail geen wettelijke grondslag heeft, is het advies om dit niet te doen. Mocht je toch de opzegging willen verzenden per e-mail, dan is het aan te raden om een e-mail te verzenden met een ontvangst- of leesbevestiging. Mocht het tot een procedure komen, dan moet je namelijk aan kunnen tonen dat de opzegging de huurder ook daadwerkelijk heeft bereikt. 

In de opzeggingsbrief dien je ook te vermelden waarom je de huurovereenkomst opzegt. Deze gronden voor opzegging staan vermeld in de wet, zoals dringend eigen gebruik of dat de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt. Vervolgens vraag je in je brief of de huurder binnen zes weken aan jou wil mededelen of hij of zij al dan niet instemt met beëindiging van de huurovereenkomst. 

Stemt de huurder toe met opzegging van de huurovereenkomst, dan eindigt de huurovereenkomst tegen de dag van de opzegging. Gaat de huurder niet akkoord – of heb je na zes weken nog steeds niets gehoord van de huurder – dan is de huurovereenkomst niet opgezegd. Wat moet je dan doen? In dat geval kun je de rechter verzoeken om het tijdstip vast te stellen waarop de huurovereenkomst zal eindigen.

Opzegging huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoe zit het eigenlijk met opzegging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd? Het is een misverstand dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na afloop van de overeengekomen huurtermijn. Net zoals de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient de huurovereenkomst voor bepaalde tijd ook te worden opgezegd, op dezelfde wijze waarop de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd.

Conclusie

Indien je het lastig vindt om de huur op te zeggen of als er problemen (dreigen te) ontstaan met de 
huurder, dan is het aan te raden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Gimbrère Advocaten. Onze specialisten kunnen jou adviseren welke tactiek het beste kan worden gekozen in jouw situatie. Mocht het tot een procedure komen bij de rechter, dan kunnen wij je bijstaan.

Over de auteur