Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Op 26 februari jl. is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen (de Wet compensatie transitievergoeding).

Calculator.jpg

De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In de regeling worden de termijnen vermeld waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Dat geldt ook voor de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op de aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt aandacht besteed aan welke informatie het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogenaamde slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemer in dienst blijven, maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren.

De volledige tekst van de regeling vindt u via deze link.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maikel Faassen, bereikbaar via faassen@gimbrere.nl of via telefoonnummer 076-5140505.

Over de auteur

56005.jpg
“ Kwaliteit, creativiteit en resultaat ”

Maikel Faassen