Rijbewijs ingevorderd? Klagen loont!

Voor velen is een rijbewijs onmisbaar. Wanneer de politie vanwege een misstap in het verkeer een rijbewijs invordert, heeft dat dan ook vaak vergaande gevolgen. Er bestaat echter een mogelijkheid om het rijbewijs terug te krijgen vóór er inhoudelijk over de zaak wordt beslist. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op deze blog.

Verkeersbord stop.jpg

De politie kan een rijbewijs invorderen als iemand wordt verdacht van het ernstig in gevaar brengen van de veiligheid op de weg. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een ernstig verkeersongeval, maar veruit de meeste mensen komen in aanraking met een invordering van het rijbewijs na een alcohol- of snelheidscontrole. 
 

Invordering rijbewijs na alcohol- of snelheidscontrole

Als bij een ademanalyse een alcoholgehalte van 571 of meer microgram per liter uitgeademde lucht wordt geblazen (dat staat gelijk aan meer dan 1,3 promille), dan wordt het rijbewijs ingevorderd. Voor beginnende bestuurders (tot vijf jaar na behalen rijbewijs) is dit 351 microgram (vanaf 0,81 promille). De politie kan een rijbewijs ook invorderen als iemand weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek. Een invordering van het rijbewijs na een geconstateerde snelheidsovertreding vindt doorgaans plaats als men meer dan 50 kilometer per uur te hard heeft gereden (na correctie). Voor een bromfiets geldt 30 kilometer per uur te hard.
 

Gang van zaken na invordering

Na de invordering zal de politie het rijbewijs naar het CVOM in Utrecht sturen, een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie. Het CVOM moet binnen tien dagen beslissen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden of dat het rijbewijs wordt teruggegeven. De inhouding van het rijbewijs is een voorlopige maatregel, vooruitlopend op een beslissing bij de rechtbank of het Openbaar Ministerie over de inhoudelijke zaak. Indien niet binnen tien dagen een beslissing wordt genomen, wordt het rijbewijs automatisch teruggegeven. 
 

Leun niet achterover!

Na de invordering wachten velen geduldig af tot zij bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie. Dat is echter niet nodig. Het loont om al direct na de invordering contact op te nemen met het CVOM om de noodzaak van het bezit van het rijbewijs aan te kaarten en zo te proberen de beslissing van het CVOM te beïnvloeden. Ook wanneer het CVOM besluit het rijbewijs meerdere maanden in te houden, is het zaak om niet achterover te leunen! Tegen de beslissing tot inhouding staat namelijk een klaagschriftprocedure open. In deze procedure wordt de rechtbank verzocht te bepalen dat het OM het rijbewijs direct terug moet geven. Een en ander in afwachting van de zitting waarop de zaak inhoudelijk aan de orde zal komen.
 

Beoordeling klaagschrift 

Nadat een klaagschrift is ingediend, wordt er op korte termijn een zitting ingepland bij de rechtbank die direct op het klaagschrift beslist. De rechtbank zal in de eerste plaats beoordelen of de invordering rechtmatig is geweest. In de tweede plaats wordt beoordeeld of het persoonlijke belang van de verdachte om over het rijbewijs te kunnen beschikken, opweegt tegen het belang van de algemene verkeersveiligheid. Daarbij kijkt de rechtbank uitdrukkelijk naar de persoonlijke gevolgen van een invordering. In de derde plaats zal de rechtbank kijken naar de redelijkheid van de invorderingstermijn. Is de kans groot dat de rechter of officier van justitie bij een veroordeling of strafbeschikking géén onvoorwaardelijke ontzegging zal opleggen óf een onvoorwaardelijke ontzegging van gelijke of kortere duur dan de periode dat het rijbewijs tijdens de klaagschriftprocedure al ingevorderd is geweest, dan zal de rechtbank oordelen dat het OM het rijbewijs terug moet geven. 
 

Klaagschriftprocedure door Gimbrère Advocaten 

Een klaagschriftprocedure kan in veel gevallen dus succesvol zijn, zeker als u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk en u niet eerder uw rijbewijs kwijt bent geweest. Is uw rijbewijs ingevorderd of heeft u andere vragen omtrent het verkeersstrafrecht? Neem dan contact op met advocaat Ellen de Feijter van Gimbrère Advocaten. U kunt haar bereiken via 076-514 05 05 of defeijter@gimbrere.nl
 

Over de auteur