Spaanse overdrachtsbelasting: de Spaanse Hoge Raad grijpt in

Het kopen van onroerend goed (woning, terrein, etc.) brengt een reeks kosten en investeringen met zich mee, die noodzakelijk zijn om het koopproces te voltooien. Eén van deze kosten is de ´Impuesto de Transmisiones Patrimoniales´. Dit is de overdrachtsbelasting voor de aankoop van een onroerend goed, en dient door de koper te worden betaald. Om te berekenen hoeveel belasting betaald moet worden, wordt een bepaald percentage toegepast op het bedrag dat in de verkoopakte wordt aangegeven. 

Jaren geleden heeft de Spaanse overheid, om belastingfraude te bestrijden, echter een mechanisme ingesteld waarmee de ¨officiële¨ prijs van een onroerend goed kon worden berekend. Dit leidde tot de wettelijke verplichting van het betalen van de belasting over die ¨officiële¨ prijs, ongeacht de waarde die in de verkoopakte werd genoemd. Dit heeft tot talrijke gevallen geleid waarin de overheid zich beperkte tot de toepassing van de bovengenoemde formule en de betaling van een hoger belastingbedrag eiste, zonder dat de koper daar zich tegen kon verweren.

De Spaanse Hoge Raad (Tribunal Supremo) heeft echter een einde gemaakt aan deze situatie en heeft een aantal regeld vastgesteld. De Spaanse Hoge Raad heeft geoordeeld dat het door de overheid ontworpen systeem niet geschikt is en dat er geen rekening wordt gehouden met de voortdurend veranderende vastgoedmarkt. Bovendien heeft de Spaanse Hoge Raad geoordeeld dat de overheid, indien deze toch uitgaat van een hogere waarde van het onoerend goed, een gemotiveerde uitleg dient te geven waarom de door de koper gedeclareerde waarde niet overeenkomt met de reële waarde van het onroerend goed.

Ten slotte heeft de Spaanse Hoge Raad geoordeeld dat het aan de overheid zelf is en niet aan de koper om te bewijzen dat de in de belastingaangifte vermelde waarde niet gelijk is aan de werkelijke waarde.

Concluderend, dankzij deze nieuwe doctrine van de Hoge Raad is de overheid niet langer gerechtigd om eigenhandig op grote schaal haar belastingformule toe te passen dan wel de waarde waarover overdrachtsbelasting dient te worden betaald te wijzigen, zonder dat de burger de mogelijkheid zou krijgen om zich te verweren. 

Indien u de intentie heeft om onroerend goed in Spanje te kopen, of wellicht al heeft gekocht, en de overheid het bedrag van de door te te betalen overdrachtsbelasting heeft herzien, is dit een interessant artikel voor u. Laat u goed informeren over op welke wijze hiermee om te gaan conform het Spaanse recht, dat op veel vlakken afwijkt van het Nederlandse recht. Gimbrère International Advocaten heeft vestigingen in Barcelona, Marbella en Madrid, met professionals uit Nederland en Spanje. Indien u hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Dit artikel is geschreven door Tom Mateu, Spaans advocaat bij Gimbrère International Advocaten Spanje, vestiging Barcelona.

Over de auteur