Telefoon in combinatie met een abonnement

Afgelopen jaar zijn aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over het all-in telefoonabonnement. Telecommaatschappijen bieden namelijk geregeld een telefoontoestel én een abonnement aan en vragen hiervoor één bedrag per maand. Is dit toegestaan? Lees meer in deze blog van Robert de Pater!
 

Smartphone close up verkleind.jpg

Aan de Hoge Raad is de vraag gesteld of dit wettelijk is toegestaan. Het gaat dan om de eisen die aan de inhoud van een kredietovereenkomst worden gesteld en de regel die zegt dat de koop op afbetalingsovereenkomst niet van kracht is, voordat de volledige koopprijs is betaald.
 

Totaalprijs niet toegestaan

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 12 februari 2016 aangegeven, dat het niet toegestaan is een totaalprijs in rekening te brengen bij een consument voor wat betreft de abonnementskosten en de afbetaling van een telefoon. In veel gevallen werd een telefoon namelijk gratis aangeboden met een duurder abonnement. Dit is te verklaren, doordat de telefoon feitelijk op afbetaling werd gekocht en deze maandelijkse afbetaling in de abonnementsprijs was inbegrepen zonder dat dit duidelijk werd gecommuniceerd.
 

Duidelijke vermelding op factuur

Feitelijk komt het er dus neer dat telefoonaanbieders zich jaren lang niet aan de wet hebben gehouden. De wet eist namelijk dat de consument voor een telefoontoestel een afzonderlijke prijs betaalt. Aan die eis is niet voldaan als er enkel een all-in prijs is bepaald en betaald. Wel is het toegestaan om de telefoon op afbetaling te kopen. Op de maandelijkse factuur moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn welk gedeelte voor de aflossing van de telefoon bestemd is en welk gedeelte van de betaling voor het abonnement.
 

Wat te doen!?

De Hoge Raad heeft aangegeven dat de consument de overeenkomst met de telecomaanbieder kan vernietigen. De consument dient vervolgens wel het telefoontoestel aan de telecomaanbieder terug te geven. Dat de telefoon in de tussentijd is gebruikt doet hier niets aan af. De Hoge Raad heeft hier namelijk over geoordeeld, dat er geen vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de telefoon dan wel voor de waardevermindering. Alleen als de waardevermindering ontstaat door gebrek aan zorg dient de consument een vergoeding te betalen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld valschade. Nadat de consument het toestel heeft teruggegeven aan de telecomaanbieder dient deze een gedeelte van de maandelijkse termijnbetalingen (namelijk het ‘toestelgedeelte’) aan de consument te retourneren.
 

Gimbrère Advocaten geeft advies

Heeft u een geschil met een professionele verkoper of een consument van uw bedrijf? Of heeft u andere vragen omtrent het consumentenrecht? Neem dan contact op met advocaat Robert de Pater van Gimbrère Advocaten. Dat kan direct via e-mailadres depater@gimbrere.nl of telefoonnummer 076 - 51 40 505.
 

Over de auteur

Robert-de-Pater.jpg
“ Ik bijt me altijd vast in een zaak ”

Robert de Pater