Transitievergoeding

Gedeeltelijke transitievergoeding bij structurele vermindering van arbeidsuren

Calculator.jpg

In een voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijke uitspraak heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 geoordeeld dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel wordt verminderd, aanspraak maakt op een gedeeltelijke transitievergoeding, berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur wordt verminderd. Hierbij kan gedacht worden aan een vermindering van het aantal uren als gevolg van bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (langer dan 104 weken). De volledige uitspraak leest u hier.

Over de auteur

56005.jpg
“ Kwaliteit, creativiteit en resultaat ”

Maikel Faassen