Vakantiedagen vererven na overlijden

BREDA - Nu de lente aanbreekt, worden ook weer de eerste vakantieplannen gemaakt. Maar wat als een familielid komt te overlijden voordat de vakantiedagen opgenomen zijn? Worden de niet-genoten vakantiedagen vererfd?

02F07098.jpg

Op het moment van overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de overledene. Over het algemeen nemen kantonrechters aan dat op het moment van overlijden er een recht ontstaat op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen. Maar valt deze vordering op de werkgever ook in de nalatenschap?
 

Casus bij het Europese Hof


Het Europees Hof besteedde aandacht aan dit vraagstuk in haar uitspraak van 12 juni 2014. In de casus die aan het Hof was voorgelegd, werd geprocedeerd over het recht op financiële vergoeding van op het moment van overlijden nog 140 dagen aan niet-opgenomen jaarlijkse vakantiedagen. 

De uitspraak van het Europese Hof was duidelijk: zij oordeelden dat het overlijden van de werknemer de werkgever niet vrijstelt van betaling van de financiële vergoeding waarop de werknemer normaal gesproken recht zou hebben gehad voor niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Ook blijkt dat het recht op die vergoeding niet afhankelijk mag worden gesteld van een daartoe strekkende voorafgaande aanvraag. 
 

Praktische oplossing


Dan rijst dan de vraag of de vordering op de voormalig werkgever vatbaar is voor overgang op de erfgenamen. Niet alle vermogensbestanddelen kunnen erfrechtelijk verkregen worden. En hoewel er getwist kan worden of een dergelijke vordering voldoet aan de eisen die de wet stelt, kiest de kantonrechter vaak voor een praktische oplossing: de  werkgever zal in de meeste gevallen de niet-genoten vakantiedagen uit moeten betalen aan de erfgenamen.
 
Wil je meer weten over vererving? Neem contact op met onze erfrechtadvocaten! Zij lichten een en ander graag toe.

Over de auteur