Verhuurders: let op met onderverhuur!

Breda - Op 6 november 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2015:7899) gedaan rondom onderverhuur en sites zoals Airbnb en Couchsurfing.

02G44843.jpg

Wat was er aan de hand?

Stichting Huurwoning Rotterdam verhuurde een sociale huurwoning aan een huurder. Deze huurder verhuurt vervolgens deze sociale huurwoning gedeeltelijk aan derden via Airbnb. Deze derden maakten dan gedurende korte tijd gebruik van de woning. Dit waren veelal toeristen. In het huurcontract was opgenomen dat onderverhuur niet is toegestaan. De stichting stapte naar de rechter en vorderde ontbinding van de huurovereenkomst op grond van deze bepaling.

Oordeel

De rechter ging hier echter niet in mee. De rechtbank oordeelde dat er slechts sprake is geweest van gedeeltelijke verhuur: de huurder bleef immers zelf ook wonen in de woning. De potentiële huurders op de wachtlijst hoefden dus niet langer te wachten op toewijzing van een huurwoning. De rechter oordeelde verder dat er slechts sprake is geweest van kortdurende huurperiodes. Daarnaast   zou ontbinding van de huurovereenkomst grote persoonlijke gevolgen voor de huurder hebben. De huurder woonde er al 21 jaar en had psychische problemen.

De rechtbank overwoog hierbij dat diensten, zoals die van Airbnb, een nieuw fenomeen zijn. Deze diensten wijken af van het klassieke beeld van onderverhuur, het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekenden. De rechter stelt daarbij vast dat een bepaling in het huurcontract waarin onderverhuur wordt verboden, in beginsel tegen de klassieke wijze is gericht.  Deze nieuwe variant via Airbnb valt niet onder deze klassieke wijze. Het is voor de uitkomst van een dergelijk geschil dus de vraag in hoeverre het voor huurders duidelijk is dat ook onderverhuur via diensten als Airbnb is verboden. De rechter merkt daarbij nog op dat de publieke berichtgeving over standpunten van verhuurders daaraan kan bijdragen. Als het immers gemeengoed is geworden dat ook deze vorm van onderverhuur met het verbod wordt bedoeld, hebben huurders niets om op terug te vallen.

Gimbrère Advocaten

Verhuurders dienen zich te wapenen tegen de gevolgen van deze uitspraak. Hebt u bijvoorbeeld een woning in de verhuur en wilt u niet dat deze wordt onderverhuurd via Airbnb, dan is het zaak dit expliciet op te nemen in de (nieuwe) huurovereenkomst. Gimbrère Advocaten kan u hierin perfect bijstaan en adviseren. www.gimbrere.nl/overige-juridische-kwesties/huur-en-verhuur

Over de auteur

Monique-Baecke.jpg
“ Ik zoek altijd naar de beste oplossing ”

Monique Baecke

Contact opnemen