Weg met het alcoholslot!

Automobilisten die met teveel drank op achter het stuur gingen zitten, kregen vanaf december 2011 het alcoholslotprogramma opgelegd door het CBR. Deze maatregel werd in maart 2015 afgeschaft, maar werd niet met terugwerkende kracht teruggedraaid. Tot heden! Lees er hier meer over. 

Alcohol en autosleutels verkleind.jpg

Het alcoholslotprogramma (ASP) werd vanaf december 2011 aan automobilisten opgelegd die werden betrapt met een te hoog alcoholpromillage. Voor onervaren rijders werd het opgelegd vanaf 1 promille en voor ervaren rijders vanaf 1.3 promille. Bij een alcoholslot start de auto pas na een blaastest. Ook wordt de automobilist tijdens de rit periodiek verzocht opnieuw te blazen. Sinds de invoering hebben ongeveer 12.000 mensen een dergelijk alcoholslot opgelegd gekregen. 
 

Niet betalen, rijbewijs kwijt

Het alcoholslotprogramma, dat ongeveer € 4.500 kostte, moest uit eigen zak betaald worden en dit was voor veel mensen onbetaalbaar. Wie dit niet kon betalen raakte zijn rijbewijs voor vijf jaar kwijt. 3900 mensen zaten daardoor zonder rijbewijs. Aangezien het alcoholslot alleen kon worden ingebouwd in personenauto's, verloren vrachtwagenchauffeurs en andere beroepsrijders hun baan door het alcoholslot. Voor deze groep was al in 2014 een milder regime ingevoerd.
 

Hoge Raad: dubbele bestraffing

Op 4 maart 2015 oordeelde de Raad van State samen met de Hoge Raad dat het alcoholslotprogramma per direct niet meer mocht worden opgelegd. Volgens de Hoge Raad was het opleggen van het alcoholslot naast de ‘gewone’ strafrechtelijke vervolging een dubbele bestraffing en volgens de Raad van State werd er ten onrechte niet gekeken naar persoonlijke omstandigheden. Het CBR hield onvoldoende rekening met de – vaak ingrijpende gevolgen – die de maatregel kan hebben. Sindsdien legde het CBR in plaats daarvan de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) of een onderzoek naar de geschiktheid op. 
 

Alcoholslot met terugwerkende kracht afschaffen

Voor veel mensen was de afschaffing in maart 2015 een lichtpuntje. De maatregel werd echter niet met terugwerkende kracht afgeschaft. Er waren dus nog veel mensen gedupeerd door de maatregel. Afgelopen week is er eindelijk besloten dat de 900 autobezitters die nog rondreden met een alcoholslot het apparaat nog voor het einde van dit jaar kunnen laten verwijderen en weer een normaal rijbewijs mogen aanvragen, zo schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. De aanleiding voor de maatregel is dat het bedrijf dat de alcoholsloten inbouwt en uitleest, financiële problemen heeft door een keldering van het aantal deelnemers.
 

Maatregelen voor twee groepen

In haar brief maakt minister Schultz van Haegen onderscheid tussen personen die niet deelnemen aan het alcoholprogramma (groep a) en personen die wel deelnemen (groep b).

Groep a

Bij hen die niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma (zo’n 4.000 personen) en bij hen die in de verlenging van het ASP zitten als gevolg van te veel foutieve blaastesten (circa 65 personen), is er volgens de minister reden tot twijfel over de geschiktheid. Zij zullen in het kader van de Eigenverklaringsprocedure de verplichting opgelegd krijgen zich te laten keuren. Alleen als zij geschikt uit die keuring komen, registreert het CBR een Verklaring van Geschiktheid (VvG) en kunnen ze een rijbewijs aanvragen. Indien zij niet geschikt blijken te zijn, krijgen zij geen VvG en dus ook geen rijbewijs.
 

Groep b

De huidige deelnemers die momenteel nog actief deelnemen aan het alcoholslotprogramma en die zich niet in een verlenging bevinden, kunnen wel zonder de nadere keuring een rijbewijs zonder de ASP-codering verkrijgen, tenzij sprake is van andere (medische) contra-indicaties. Zij hebben laten zien zonder alcohol deel te kunnen nemen aan het verkeer en gemotiveerd te zijn hun gedrag te verbeteren. Deze deelnemers kunnen daarom een regulier rijbewijs aanvragen en – zodra zij dit hebben ontvangen – hun alcoholslot laten uitbouwen. Let op: het laten uitbouwen kan tot uiterlijk eind 2016, dus laat dit tijdig doen! 
 

Eventuele schade verhalen met Gimbrère Advocaten

Degenen aan wie ten onrechte een alcoholslot is opgelegd, kunnen hun schade eventueel op de overheid verhalen. Er is immers bepaald dat het alcoholslot is opgelegd in strijd met de wet en dat levert een onrechtmatige daad op. Schade die is geleden als gevolg van het verplichte alcoholslot, zoals het inbouwen en het betalen voor de onderzoeken van de blaasresultaten, kan eventueel in een civiele procedure worden gevorderd met behulp van een advocaat van Gimbrère Advocaten! Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Iris d'Hont, bereikbaar via telefoonnummer 076 – 514 05 05 of dhont@gimbrere.nl
 

Over de auteur