Welke re-integratieverplichtingen heb je als werkgever?

Is een werknemer ziek en heb je als werkgever niet (voldoende) aan jouw re-integratieverplichtingen voldaan? Dan loop je het risico het loon van jouw zieke werknemer maximaal 52 weken extra door te betalen (dus na de twee ziektejaren). Dit wordt een loonsanctie genoemd. Lees er hier meer over.

ING_19064_01198.jpg

Een loonsanctie is een besluit van het UWV wanneer een werkgever niet voldoet aan zijn inspanningsverplichting voor de re-integratie van de zieke werknemer. De loonsanctie fungeert dus als ‘incentive’ voor de werkgever om een goed re-integratiebeleid op te zetten en uit te voeren. Tegen het loonsanctiebesluit van het UWV staat bezwaar bij het UWV, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep open. Om een loonsanctiebesluit met succes aan te kunnen vechten, is het belangrijk dat je weet wat de re-integratieverplichtingen exact inhouden. 
 

Wet WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wet WIA) is het uitgangspunt voor de toetsing van de re-integratieverplichtingen. De ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’ regelt de procedurele kant van deze inspanningsverplichting. Hierin staat welke documenten opgesteld moeten worden en op welke termijn dit moet gebeuren. De ‘Beleidsregels beoordelingskader poortwachter UWV’ regelt de inhoudelijke beoordeling van de inspanningsverplichting. 
 

Inspannen voor re-integratie

Voor wat betreft de inhoudelijke aspecten, geldt het volgende: De concrete invulling van de re-integratieverplichting is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Het UWV dient te bewijzen dat de werkgever niet aan zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan. Zijn er arbeidsmogelijkheden, dan is het de regel dat de werkgever zich moet inspannen voor de re-integratie. 
 

Alternatieve functies

Als de werknemer niet in staat is om (aangepast) eigen werk te verrichten, dan moet er gekeken worden of er andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan oppakken. Hierbij mag de werkgever zich niet alleen beperken tot functies die op dat moment beschikbaar zijn, aldus de Centrale Raad van Beroep in een van haar uitspraken. Ook het aanpassen van de reeds bestaande functies kan dus onder omstandigheden van de werkgever worden geschaard. De werkgever zal zelf moeten bewijzen dat een dergelijke aanpassing teveel gevraagd is. De werknemer is verplicht aan de re-integratie mee te werken, maar als de werkgever hem niet beweegt mee te werken aan zijn eigen re-integratie, dan kan de loonsanctie worden opgelegd. 
 

Woud aan regels en voorschriften

Het is duidelijk dat er bij een zieke werknemer een hoop komt kijken. Er is inmiddels een woud aan regels en voorschriften ontstaan. Het niet nakomen van een van die regels kan voor de werkgever echter verstrekkende gevolgen hebben. In uiterste gevallen kun je als werkgever worden verplicht om 52 weken extra loon door te betalen, terwijl er geen arbeid wordt verricht. Hierop moeten werkgevers bedacht zijn!
 

Contact met onze advocaten

Ben je werkgever en heb je te maken met zieke werknemers? Of heb je een loonsanctiebesluit ontvangen van het UWV? Deze vragen en andere vragen over het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht kun je stellen aan advocaat Claudie Gimbrère! Je kunt haar bereiken via e-mailadres claudie@gimbrere.nl of telefoonnummer 020 820 35 89! 

Over de auteur

Claudie-Gimbrere.jpg
“ Praktisch adviseren en begeleiden van innovatieve ondernemers en particulieren ”

Claudie Gimbrère